Υπηρεσίες

Άδεια ταξί, αρχική χορήγηση, ανανέωση, απώλεια & φθορά

 • Άδεια ταξί εάν έχεις ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης
 • Άδεια ταξί εάν έχεις επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης
 • Ανανέωση άδειας ταξί εάν έχεις ερασιτεχνικό δίπλωμα
 • Ανανέωση εάν έχεις επαγγελματικό δίπλωμα C-D
 • Ανανέωση εάν έχεις επαγγελματικό δίπλωμα B
 • Απώλεια-Φθορά

Διπλώματα οδήγησης ανανέωση, απώλεια, ενσωμάτωση & μετατροπές

 • Ανανέωση διπλώματος
 • Απώλεια διπλώματος
 • Αντικατάσταση (σε ΕΟΚ)
 • Φθορά διπλώματος
 • Ενσωμάτωση διπλώματος μοτοποδηλάτου
 • Μετατροπή επαγγελματικό σε ερασιτεχνικό
 • Μετατροπή από Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Μετατροπή από Σοβ. Ένωση
 • Μετατροπή από Ελβετία
 • Μετατροπή από Αμερική, Καναδά & Αυστραλία
 • Μετατροπή από Ιαπωνία, Ν. Αφρική & Ν. Κορέα
 • Μετατροπή υπηρεσιακής άδειας από αστυνομία
 • Μετατροπή διπλωματικό δίπλωμα

Ειδικές άδειες ΠΕΙ, ADR, Άδεια οδικού μεταφορέα

 • ΠΕΙ Φορτηγού
 • ΠΕΙ Λεωφορείου
 • ADR επικίνδυνα εμπορεύματα
 • Άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων
 • Άδεια οδικού μεταφορέα επιβατών

Άδειες εκπαιδευτών Αρχική, Ανανέωση & Αντίγραφο

 • Χορήγηση άδειας εκπαιδευτή
 • Αντίγραφο άδειας εκπαιδευτή
 • Ανανέωση άδειας εκπαιδευτή

Άδειες σχολής οδηγών ίδρυση λειτουργίας ΚΕΘΕΥΟ

 • Άδεια ίδρυσης σχολής οδηγών
 • Άδεια λειτουργίας σχολής οδηγών
 • Άδεια ίδρυσης ΚΕΘΕΥΟ
 • Άδεια λειτουργίας ΚΕΘΕΥΟ
 • Άδεια λειτουργίας υποκαταστήματος σχολής ΚΤΕΟ

DRIVE IT

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Διεύθυνση: Δημ. Ράλλη 12, Μαρούσι 151 24
Τηλ: 21 0802 8427
Email: [email protected]